Garance spokojenosti   Množitelná semínka   Bez chemie

Pro Malované hory je typická extrémní genetická diverzita. Je to dáno tím, jak tato pestrá populace kukuřice vznikla: Kolekcí desítek starých odrůd, které se pěstovaly pohromadě, nechávaly se volně křížit a byly selektovány na ranost, odolnost vůči stresu a vysoký výnos.

V Permasemínkách uchováváme a využíváme Malované hory od roku 2012. Několik generací jsme kukuřici selektovali ve středoevropských podmínkách. Díky své extrémní pestrosti se tato kukuřice dokáže dobře přizpůsobit rozmanitým lokálním ekosystémům. Malované hory nejsou uniformní odrůdou. Jedná se o pestré osivo či odborně tzv. "ekologický heterogenní materiál". 

Kukuřice Malované hory má jednu důležitou vlastnost: Zrna jsou moučného typu s moučným endospermem. Je skvělá k pečení kukuřičných placek tortillas, kukuřičných crackerů či kukuřičného chleba. Dá se z ní uvařit také kukuřičná kaše polenta - skvělá a rychlá snídaně či svačina.

Pro případ nějaké větší krize může být tato kukuřice strategickou potravinou. Dodá potřebné kalorie a lze ji navíc poměrně snadno a dlouho skladovat.

Zásadní výhodou proti jiným obilovinám je mnohem méně práce při ruční sklizni a zpracování. Pokud jste někdy sklízeli oves nebo pšenici a zkusili je i ručně vymlátit, potom určitě oceníte násobně větší kukuřičné klasy a zrna. Ke sklizni, odzrnění a vyčištění kukuřice nepotřebujete kombajn ani mlátičku. Vše lze zvládnout vlastníma rukama a to i ve větším měřítku.

Kukuřice Malované hory byla vyvinuta pro samozásobitelskou produkci poskytující úrodu i v méně příznivých podmínkách. Je odolná vůči stresu a lze ji pěstovat i v oblastech, kde se konvenční kukuřici nedaří. Například na Sibiři. Jeden náš známý pěstuje Malované hory v Beskydech v nadmořské výšce cca 550 m n. m.

Malované hory zmiňuje ve své knize Nezdolný zahradník americká šlechtitelka Carol Deppe, která z této kukuřice vyšlechtila vlastní odrůdu Magic Manna. Kniha vyšla před několika lety v českém překladu a rozhodně ji doporučujeme k zakoupení. Najdete v ní spoustu receptů na přípravu pokrmů z vlastní kukuřice.

PŘIBĚH KUKUŘICE MALOVANÉ HORY

Zde je pozoruhodný příběh této kukuřice, který dál pokračuje na některých místech Země včetně naší farmy v Permasemínkách. Tohle jsou slova Američana Dave Christensena, jenž kukuřici vyšlechtil:

“Před třiceti lety jsem v Montaně začal pěstovat vzácné linie severské mrazuvzdorné kukuřice na zrní pro mou rodinu. Moderní kukuřice by v horách, kde jsem žil, nestihla dozrát. Tak jsem musel pracovat se starými původními odrůdami kukuřice. Zjistil jsem, že asi 12 linií kukuřičné odrůdy Mandan Indian bylo uloženo v národní genové bance, ale tyto linie se ukázaly být inbrední (zdegenerované v důsledku křížení malého počtu jedinců – aby se tomu zabránilo, je třeba při semenaření kukuřice brát semínka alespoň ze dvou set rostlin, pozn. MK). Začal jsem pátrat po kukuřicích udržovaných ještě indiánskými rodinami a potomky osadníků. Po letech hodnocení a křížení jsem nakonec vytvořil rozsáhlý a rozmanitý genofond. Vzniklou kukuřici jsem vystavil těžkému stresu doma v Montaně a pro další šlechtění jsem z ní vyselektoval jen ty nejodolnější jedince. Kukuřici jsem nazval Malované Hory.

Šlechtění kukuřice se stalo projektem, jenž má duše potřebovala dokončit. Byl jsem pevně rozhodnut, že využiji veškeré kukuřice dosud uchované v pohraničí, dříve než vymizí, k selekci nejvíce mrazuvzdorné a suchovzdorné kukuřice na světě a ke zvýšení její produktivity. (…) Po několika letech práce na tomto projektu mi došlo, že jsem jediným člověkem, který šlechtí tento západní genetický zdroj pro Západ.

Můj projekt neměl žádný plánovaný komerční záměr, ale každý mě povzbuzoval, abych v něm pokračoval. Všichni se shodovali v tom, že tento jedinečný genofond kukuřice bude jednou důležitý pro náš národ i pro svět jako zdroj šlechtitelského materiálu. Komerční kukuřice má svůj původ na Východě, kde je tepleji a vlhčeji. V půdě je tam více organické hmoty a dusíku. Západ je zcela jiný.

Před deseti lety jsem nabyl přesvědčení o důležitosti tohoto projektu a začal jsem mu věnovat většinu svého života. Většina mé šlechtitelské práce a genetického pokroku nemělá žádné přímé komerční využití a tak jsem musel žít s minimálním rozpočtem z prodeje semínek pro trh s okrasnou kukuřicí. Za tohle úsilí o záchranu genů jsem byl mnohokrát pochválen a každý říkal, že bych si zasloužil vládní financování. Před pěti lety jsem si uvědomil, že mnoho domorodých obyvatel světa, zejména lidé v horách, hladoví a  mnozí z nich museli sníst své zásoby semen. Mnoho prastarých odrůd horských kukuřic bylo navždy ztraceno. Moje oddanost této práci dále vzrostla v okamžiku, kdy jsem dostal optimistické zprávy o úspěchu Malovaných hor v Koreji a na Sibiři. Nazval jsem tento projekt Osivo, které potřebujeme.

Malované hory není hybridní odrůda. Jedná se o volně opylovaný genofond. Pochází z více než sedmdesáti původních odrůd kukuřice, které byly zachráněny od indiánů a starousedlíků, kteří žili v nejdrsnějším klimatu (…) Spojených států a Kanady. Některé z těchto původních odrůd již vyhynuly a žijí dále pouze v tomto genofondu. Tato genetická diverzita se zračí v úžasné škále barev rostlin a zrn.”

Známka 
Lukasz 26.08.2023

Painted Mountain

Brilliant corn and excellent seeds quality.

Napište svůj názor !

HLOUBKA VÝSEVU: 5 cm

PŘÍMÝ VÝSEV: duben - květen

POLOHA: plné slunce 

SPON (NÁROKY NA PROSTOR): 30 x 90 cm

UMÍSTĚNÍ: venku

V nižších polohách do 300 m n. m. lze kukuřici vysévat již od 25. dubna. Ve vyšších polohách počkejte do poloviny května. Kukuřice Malované hory zvládne lehčí jarní mrazíky, ale silnější mráz ji může poškodit.

Vysejte celý obsah sáčku rovnou na zahradu. Aby se kukuřice Malované hory dobře opylila a zaplodila, je třeba pěstovat na jednom místě alespoň 80 - 100 rostlin. Nízký počet rostlin, například dvacet či třicet, může způsobit nedostatečné opylení, což má za následek hluché klasy bez zrn.

Pěstujte v uzavřeném, nejlépe čtvercovém, tvaru, nikoli v jednom dlouhém řádku, aby se rostliny vzájemně dobře opylily a zaplodily. Výsev do jednoho dlouhého řádku může rovněž zapříčinit nedostatečné opylení a hluché klasy bez zrn.

Kukuřice vyžaduje plně prosluněné a teplé stanoviště. Měla by mít dobře vyhnojenou či živinami zásobenou půdu. Vyžaduje více prostoru než jiné plodiny a Malované hory ještě k tomu dost odnožují. Snažte se proto dodržet spon 30 x 90 cm. Při nedostatku místa lze snížit vzdálenost mezi řádky na 70 cm.

Máte-li větší množství semen a chcete-li provést selekci, vysejte semena v řádku po 15 cm a později vyjednoťte na 30 cm.  Vyřaďte semenáčky, které jsou malé (selekce na rychlé vzcházení), jejichž listy jsou nemocné či poškozené (selekce na odolnost). Selekci proveďte, když jsou rostliny vysoké cca 20 cm.

Máte-li omezené množství semen, potom selekci nedělejte a nechte vyrůst všechny semenáčky.

SKLIZEŇ

Malované hory se sklízí v plné zralosti. Zralý klas poznáte dle suchých listů, které šustí. Je důležité sklízet klasy postupně, jak dozrávají, a nenechávat je dlouho na rostlinách. Při deštích či ranní rose totiž hrozí, že začnou plesnivět. Mohou je také vyklovat ptáci. Včasnou a průběžnou sklizni předejdete ztrátám.

Ihned po sklizni oloupejte klasům listy a dobře je vysušte (doma, na půdě). Při sušení kukuřici chraňte před ptactvem a myšmi.

SEMENAŘENÍ

Pokud chcete Malované hory semenařit a uchovat si vlastní semínka, měli byste mít alespoň 100 - 200 rostlin. Je to důležité nejen pro dobré opylení, ale také pro uchování genetické diverzity. Kukuřice je velmi náchylná k poškození v důsledku redukce její genetické diverzity. 

Pozor, pokud do vzdálenosti 500 m roste jiná odrůda například krmné či pukancové kukuřice, hrozí sprášení a Malované hory mohou začít ztrácet své důležité vlastnosti, jako je ranost, zrna moučného typu a pod. Bariéry jako je živý plot, les či dům fungují jako překážka pro pyl a riziko sprášení výrazně snižují.

  Jsou permasemínka bioosivem?

  Ano, oficiálně jsou Permasemínka v režimu ekologického zemědělství s produkcí certifikovaného bioosiva od roku 2021. Semena vypěstovaná od tohoto roku dál jsou tedy bio. Nicméně v reálu v Permasemínkách již deset let hospodaříme ekologicky bez pesticidů a průmyslových hnojiv. Fungujeme dokonce v daleko přísnějším ekologickém režimu než stanovuje zákon o ekologickém zemědělství, který povoluje některé chemické postřiky na ochranu rostlin. Na naší farmě jsme nikdy žádné pesticidy nepoužili. Semínka nemoříme.


  Proč mi semena neklíčí?

  Nejčastější příčiny špatného klíčení semen jsou nekvalitní osivo, nízká či vysoká teplota, nedostatek vláhy, příliš hluboký výsev, příliš krátká doba od výsevu.

  1) Nekvalitní osivo s nízkou klíčivostí. Solidní osivářské firmy Vám takové osivo neprodají. První zásadou by proto mělo být kupovat semena z prověřených zdrojů. U nás v Permasemínkách si kvalitu semen pečlivě hlídáme a pravidelně testujeme jejich klíčivost. Nejste-li však přesto s klíčením spokojeni, neváhejte nám napsat na info@permaseminka.cz. Než tak učiníte, projděte si prosím body níže.

  2) Nízká či vysoká teplota. Teplota má na klíčení semen zásadní vliv. Nízká teplota patří častým příčinám nevyklíčení semen. Týká se to zejména rajčat, paprik, lilku, okurek, melounů, ačokči. Optimální teplota pro vyklíčení semen těchto druhů se pohybuje v rozmezí 25 - 30°C. Některá semena vyžadují k vyklíčení naopak teplotu nižší v rozmezí 15 - 20°C. To je případ salátu, špenátu, cibule a hrachu. Při vyšších teplotách může být klíčení semen těchto druhů problematické.

  3) Nedostatek vláhy. Semena potřebují k vyklíčení vláhu. V suchém stavu klíčit nezačnou. Problém může nastat, když částečně naklíčená semena po výsevu vyschnou. V suchu jim okamžitě zasychá klíček a nastává uhynutí. Proto je důležité výsevní misky či oseté záhony pravidelně zavlažovat a nenechat nikdy vyschnout. Zároveň ale pozor na přemokření a vyplavení semen.

  4) Příliš hluboký výsev. Drobná semena zasetá příliš hluboko nemají dost energie k tomu, aby prorazila silnou vrstvou zeminy či substrátu. Platí jednoduché pravidlo, že semena vysévám přibližně do hloubky rovné čtyřnásobku jejich velikosti. Drobná semínka opatrně přihrneme jen několika mm substrátu. Větší semena můžou přijít do hloubky pět až deset centimetrů (fazole, bob).

  5) Příliš krátká doba od výsevu. I v optimálních podmínkách může klíčení některých semen trvat sedm až deset dnů. Nejsou-li podmínky optimální (například z důvodu nízké teploty), může se klíčení protáhnout na tři týdny až měsíc. To platí pro většinu zeleninových semen. U semen některých trvalek, stromů a keřů však klíčení běžně trvá tři a více měsíců, přičemž je zde nutná stratifikace - dlouhodobé vystavení semen chladu a vlhku.


  Jak dlouho semena vydrží klíčivá?

  Počítejte s tím, že zakoupená semena vydrží minimálně jeden rok nebo déle. Jak dlouho přesně - to se odvíjí od druhu a staří semen a také od podmínek skladování. Každopádně se nemusíte obávat, že když koupíte semena například na podzim, nevydrží Vám do jara. Doba spotřeby je vždy uvedena na obalech, v nichž jsou semena balena. Pokud semena uchováte na suchém a chladném místě (pod 20°C), vydrží Vám až pět let. V mražáku při teplotě -18°C mohou vydržet až 20 let. 


  Jak správně skladovat semena?

  Základní podmínky správného skladování semen jsou: Sucho, chladno a temno.

  1) Sucho. Semena musejí být dobře vysušená a zabezpečená proti zvlhnutí. Máte-li doma relativní vlhkost nad 60%, uložte semena do plastových sáčků se zipem nebo sklenic s klipovým uzávěrem a gumovým těsněním.

  2) Chladno. Čím nižší teplota, tím déle semena vydrží. Uložte je proto doma na co nejchladnější místo. Pokud chcete semena uchovat po dobu deseti a více let, uložte je do mražáku při teplotě -18°C. Tak Vám vydrží až dvacet let. Ujistěte se ale před tím, že jsou opravdu dobře vysušená. Jinak by je mráz mohl poškodit.

  3) Temno. Na semena by nemělo svítit přímé slunce a ideální je uchovávat je v úplné tmě. Třeba jako sušené bylinky. Sucho a chladno jsou ovšem důležitější faktory.


  Může mráz poškodit semena?

  Dobře vysušená semena mráz nepoškodí. Nemusíte se tedy bát zasílání semen poštou v zimě, když je venkovní teplota pod nulou. Semena, která nabízíme, jsou z naší vlastní produkce, takže můžeme garantovat, že jsou dostatečně suchá na to, aby je mráz nepoškodil.


  Jak na slimáky bez chemie?

  Nejefektivnější ekologická ochrana před slimáky na zahradě je ruční sběr kombinovaný s kladením pastí, případně nasazení kachen. Zeleninu je lepší nemulčovat, zejména doporučujeme vyhnout se organickému mulči, který slimákům poskytuje úkryt. Nic jiného se nám v Permasemínkách neosvědčilo. Aromatické bylinky, jehličí, popel, drcené skořápky apod. jsou jen ztrátou času a proti slimákům nefungují.

  Není třeba slimáky sbírat po celý rok. Důležitá je ochrana rostlin zejména v jarním období, kdy jsou drobné a zranitelné. Jakmile zesílí, slimáci již pro ně nejsou hrozbou. Slimáci se sbírají v době, kdy na zahradu nesvítí přímé slunce. To jest večer po západu či ráno před východem slunce, za deštivého a zamračeného počasí, případně za tmy s čelovkou. Při jasném dni jsou slimáci zalezlí v úkrytech, těžko se hledají a posbíráte jich málo.

  Velmi se nám osvědčilo kombinovat sběr s kladením pastí z prken či velkých listů rostlin, jako je bohyška, rebarbora či křen. Prkna či listy se rozloží kolem záhonů a slimáci se pod ně začnou stahovat. Pak už jen čas od času prkna otočíte a slimáky máte pěkně pohromadě na jedno místě.


  Co pěstovat na balkoně či doma za oknem?

  Bytové zahradničení se musí vypořádat se dvěma limitujícími faktory, jimiž jsou nedostatek místa a nedostatek světla. Platí to jak pro pěstování na balkóně, tak pro pěstování doma za oknem. Jedině správným výběrem plodin a odrůd se lze těmto limitům přizpůsobit.

  Nedostatek místa dobře snášejí chilli papričky zakrslejšího vzrůstu. Například odrůdy Numex Twilight nebo Gelbe Kirschen. Nebudou sice plodit tak hojně jako na prosluněné zahrádce, ale pálivého kapsaicinu sklidíte pořád dost. Z rajčat jsou dobře adaptovaná na nedostatek místa balkonová rajčata, která lze pěstovat v květináčích. Jsou to odrůdy Red Robin, Micro Tom a Bogus Fruchta. Existuje dokonce balkonová mrkev, odrůda Parmex, která je díky zakrslému kořenu skvěle adpatovaná na limitovaný prostor truhlíků či květináčů!

  Nedostatek světla snáší nejlépe listová zelenina. Velice vhodná pro pěstování v truhlících je roketa setá, která neuvěřitelně rychle roste a dá se pěstovat i v zimním období. Podobně portulák a saláty, z nichž lze doporučit starou odrůdu Stupický kamenáč, která má velmi malé hlávky. Pokud plánujete bytovou zahrádku na déle než rok, tak můžete zkusit i jedlé trvalky - například cibuli sečku nebo česnek ořešec.


  Jaký je rozdíl mezi hybridními a nehybridními semeny?

  Hybrid =  kříženec. Hybridní F1 semena vznikají zkřížením dvou či více rodičovských linií. Dokáže je produkovat pouze šlechtitelská firma, která má vybrané linie pod kontrolou. Hybridní semena nejsou v první tzv. F1 generaci geneticky stabilní. Při semenaření u nich proto dochází ke štěpení znaků a obvykle i poklesu kvality. Proto nejsou vhodná ke svépomocnému množení. Pěstitelé je obvykle každý rok znovu kupují.

  Naopak nehybridní semena jsou geneticky stabilní. Při dodržení základních pravidel semenaření jsou množitelná bez výraznějších změn a kdokoli si je může svépomoci množit.


  Jsou v sortimentu Permasemínek i hybridní semena (odrůdy)?

  Ne. Chceme našim zákazníkům poskytovat pouze odrůdy nehybridní, které jsou geneticky ustálené a dají se semenařit.


  Jak poznat hybridní semena?

  Hybridní semena poznáte tak, že na pytlíku se semeny je napsáno buď „hybrid“ nebo „F1“. Pokud tam nic z toho uvedeno není, jedná se o nehybridní osivo a lze ho semenařit. Permasemínka jsou vždy nehybridní.


  Proč osivářské firmy nabízejí stále více hybridní odrůdy?

  Protože na hybridních semen lze více vydělat. Hybridní semena vznikají křížením několika linií, které má pod kontrolou jen šlechtitel či osivářská firma. Nikdo jiný potom nemůže hybridní semena množit, aniž by došlo ke ztrátě důležitých znaků odrůdy. To pěstitele odrazuje od semenaření a naopak je to motivuje k opakovaným nákupů hybridních semen. To vše je pro osivářské firmy ekonomicky výhodné.


3 dalších produktů ve stejné kategorii:

Mohlo by Vás zaujmout: