Jakmile si Permasemínka jednou koupíte, můžete si je množit sami. Nemusíte je kupovat pořád znovu. Ušetříte peníze a získáte přebytky semínek pro své sousedy a přátele.

Můžete taky založit semínkovnu. Místo, kde se lidé dělí o přebytky svých semen.

Díky množitelnosti permasemínek si můžete uchovat své oblíbené odrůdy a pěstovat je i v letech, kdy jsou u nás na e-shopu vyprodané.

Množitelnost permasemínek je dána tím, že jsou nehybridní. To znamená, že si při množení uchovají spolehlivě své vlastnosti i v dalších generacích.

Tím se liší od hybridních F1 semen, která nejsou geneticky stabilní a vlastnosti si uchovat nedokážou. Při množení hybridních semen proto dochází v dalších generacích ke zhoršení kvality včetně snížení výnosů, ztráty odolnosti či zhoršení chuti.

To pěstitele od získávání vlastních semen odrazuje.

A to je přesně důvod, proč se v průmyslovém osivářství stále víc prosazují hybridní F1 odrůdy na úkor odrůd starších nehybridních.

U druhů jako cukrová kukuřice či okurka je problém nehybridní osivo vůbec sehnat. V katalozích větších českých osivářských firem, jako Semo či Moravo Seed, ho většinou nenajdete.

Nehybridní (=množitelné) odrůdy kukuřice a okurek v Katalogu permasemínek proto střežíme jako oko v hlavě.

Nejde přitom o to, že by hybridní odrůdy samy o sobě byly kvalitnější než odrůdy nehybridní a proto je osivářské firmy upřednostňovaly. Motivem je zde spíše zisk.

Je to zkrátka ekonomicky výhodné. Protože hybridní F1 osiva nedokáže spolehlivě množit nikdo jiný než firma, která odrůdu vyšlechtila. Ta jediná totiž střeží a udržuje rodičovské linie, jejichž opakovaným křížením se vyrábí hybridní osivo.

Na snaze dosáhnout zisku není nic špatného. To je cílem každé firmy, aby mohla investovat do svého rozvoje a zlepšovat své produkty a služby.

Důvodem, proč se v Permasemínkách zaměřujeme na nehybridní množitelná semínka, není to, že bychom nechtěli dosáhnout zisku. Naše důvody jsou jiného rázu a lze je shrnout do těchto čtyř bodů:

1) Možnost semenaření

Myslíme si, že pěstitelé mají mít možnost množit si sami osivo svých oblíbených odrůd či populací. Pokud chtějí. Tuto možnost jim nechceme předem upírat prodejem nemnožitelných semen.

2) Vysoká kvalita nehybridních odrůd

Myslíme si, že konkrétní nehybridní odrůdy mohou být stejně kvalitní či lepší než konkrétní odrůdy hybridní. Naznačují to i některé vědecké studie. Rozhodně nesouhlasíme s názorem, že hybridní F1 odrůdy jen proto, že jsou hybridní, předčí kvalitou ty nehybridní.

3) Prevence genetické eroze

Nechceme vytvářet podmínky pro genetickou erozi (=zánik odrůd či populací a genů v nich obsažených). Rozmach hybridních odrůd zřejmě povede k obrovské genetické erozi. Uvidíme to ale až ze zpětného pohledu.

Šlechtitelské společnosti nebývají příliš ochotny poskytnout genovým bankám rodičovské linie nezbytné pro regeneraci hybridních odrůd. Mnohé genové banky hybridní odrůdy do svých kolekcí vůbec nepřijímají. Což souvisí s komplikacemi při jejich udržování třetí stranou.

Jakmile je hybridní odrůda vyřazena ze sortimentu osivářské firmy, stává se prakticky nedostupnou a vysoce náchylnou k zániku.

4) Význam pro přežití lidstva na Zemi

Pokud by došlo ke zhroucení civilizace, například v důsledku jaderné války, bude velmi důležité mít dostatek nehybridních množitelných semen. Nebude-li fungovat kritická civilizační infrastruktura a průmyslová výroba osiv, bude pro pěstitele nezbytné zajistit si semena svépomoci. Množitelná semínka mohou v takovém scénáři budoucívho vývoje sehrát nezastupitelnou roli.

A tak pátráme po starých nehybridních odrůdách a vracíme je do oběhu. Šlechtíme také nové nehybridní odrůdy či populace. Pečujeme o kolekci nehybridních osiv, kterou stále rozšiřujeme a vylepšujeme.