Jak zaštipovat rajčata?


Zaštipování rajčat neboli vylamování bočních výhonů (zálistků) se provádí jen u tyčkových odrůd. U keříčkových ani divokých rajčat nikoli. Rostliny se vedou na jeden hlavní výhon zaštipováním všech postranních výhonů, které raší v úžlabí listů (mezi listem a stonkem). Zálistky je třeba odstranit zavčas, tedy v délce maximálně 10 - 15 cm. Pozdější vyštipování zpomaluje růst hlavního stonku a má za následek vznik větších ran, které se mohou stát vstupním místem infekce. Vyštipování se obvykle dělá jednou týdně. Jakmile je na rostlině vytvořeno 6 až 7 vijanů (květenství), můžeme zakrátit i hlavní výhon. To bývá obvykle začátkem srpna. Plody na dalších vijanech by již nestihly dozrát. K dozrání potřebují dva měsíce od vykvetení. Pozor, neplést postranní výhony, které se vyštipují, s listy a vijany (květenstvími), které na rostlině necháváme.