Co je otužování sazenic a proč ho dělat?


Otužování sazenic je postupné zvykání rostlin předpěstovaných doma na drsnější venkovní podmínky, zejména na přímé slunce, které je může popálit, ale také na kolísání teploty a vliv větru. Sazenice při náhlém přesunu z chráněného prostředí ven na zahradu mohou utrpět šok a v extrémním případě i uhynout. Přímé slunce neotužené sazenice mnohdy poškodí úžehem. Je to častá začátečnická chyba. Vyhnout se jí lze právě postupným otužováním sazenic, aby se aklimatizovaly na drsnější podmínky zahrady, zejména na přímý sluneční svit.